Jag själv ett hus av ljus

Två bronsskulpturer, ca 15 cm.

Två bronsskulpturer, ca 15 cm.