Noshornsbaggen

Jag undersöker mikrofaunan i min närhet; jag studerar insekter och kryp. Därefter skulpterar jag porträtt av specifika individer i skala. För mig är det ett sätt att återfinna känslan av förundran inför livet och vår planet. Min förhoppning är att mina arbeten ska väcka nyfikenhet och vördnad inför inför små och till synes obetydliga livsformer samt att de ska kunna hjälpa till att visa den skönhet som finns precis under våra fötter och sätta oss själva som människor i ett större perspektiv.