Jag själv ett hus av ljus

Bronsskulpturer, 13 x 13 x 12 cm