I underlandet

Slumpad videoloop, envägsspegel, 2010

I badrumsspegeln framträder en mun. Den varvar obscena gester ackompanjerade av ett äckligt smaskande ljud med att uttrycka sig verbalt. Lösryckt från kroppen och med ett ambivalent och obehagligt leende kräver den uppmärksamhet. Toalettbesökaren tvingas att följa med i munnens tankebanor: meningarna är glasklara, dubbeltydiga, obehagliga och poetiska. Munnen gör sig av med en massa skräp, men det är inte tankarna som är skräp utan de samhällsfenomen de har extraherats ur.