Changing drawings

Blyerts och specialfärg på papper, aluminium, elektronik, 2012

En skugga av förändring består av tre teckningar, från vänster: Min Kanin, Simon och Lampan och Flyter. Delar av bilderna förändras långsamt, omärkligt i en loop.