Because you´re worth it

Anx Kupiainen intresserar sig för hur världen är konstruerad och vad det innebär att vara människa. I sina arbeten vill hon rubba de förenklingar som hon upplever att vårt samhälle bygger på. I Klubb Konsument deltar hon med verket ”Because you’re worth it”. Det är en smyckesserie där prislappen är själva hängsmycket. Den typ av prislappar som har formen av en avlång kub, och som vi känner igen från smyckes- och klockaffärer. Smycket kostar vad det står på det. Smyckena görs på beställning och det är kunden själv som bestämmer vad det ska kosta. Verket sätter på så vis fingret på vår uppfattning av värde, på symbolvärde och reellt värde.

I Klubb Konsument visas en serie fotografier av redan tillverkade smycken. Men som ett av Klubb Konsuments alla medlemserbjudanden kan man köpa ett smycke. Kupiainens verk är bland annat inspirerat av sociologen Zygmunt Baumans bok ”Vi vantrivs i det postmoderna”. I en av bokens essäer finner man analysen av konsumtionssamhällets främlingar. Det är vi och vi vantrivs. Baumans vantrivsel stammar från frihetsbegreppet. Ju mer fri man känner sig, desto mindre vantrivsel. Men hur fria är vi egentligen? Kan vi någonsin komma ifrån de konsumtionsmönster som är en förutsättning för den tid och det samhälle som vi lever i?

Bauman har energiskt utforskat olika sidor av vårt samtida sociala och kulturella liv, som han karaktäriserar som ”flytande”. Relationer, identiteter, och institutioner befinner sig i en ständig förvandling. Det skapas hela tiden nya möjligheter, men också nya faror. Konsumtion är i sig något flyktigt, menar Bauman, och våra dagars konsumtionssamhälle är ett tillstånd av evig otillfredsställelse, där den ena frestande nyheten jagar den andra i halsbrytande fart. Konsumtionssamhällets kultur är en ”nukultur”. Poängen med Bauman är att han envist trycker på något som vi innerst inne är medvetna om, men inte vill eller vågar erkänna: att vi långtifrån är så fria som vi inbillar oss…

Text av Niklas Östholm, till utställningen Klubb Konsument