Barnperspektiv

Barnperspektiv - ett anamorft offentligt verka av Annika Bergqvist Kupiainen

Barnperspektiv är ett offentligt verk uppfört på förskolan Kvinnebyvägen 226 i Linköping.
Varje avdelning har fått sin egen väggmålning som knyter an till avdelningens namn. Målningarna är anamorfa; de kan bara ses rätt ur ett visst perspektiv. Jag har låtit några av barnens ögonhöjd vara måttstock och markerat rätt plats på golvmattan med iläggningar.
De färgglada pinnarna på bilden är periskop, stativ med ett kikhål på rätt höjd som man kan ställa på markeringen på mattan.
Målningarna smyckar lokalen även när man ser dem ur ”fel” perspektiv.
Ett periskop finns för varje målning. De är färgkodade så att det är lätt att veta vilken som hör vart.

Annx Kupiainen monterar offentligt verk
Foto: Camilla Lothigius