Kategorier
Andra sorters verk

Sugarcoating

Godisklubba av socker, klubbpinnar och bin. Fotografier, 40 x 60 cm, tryckta på plexiglas.Kan även visas som objekt.

Med anledning av lagförslaget att tillåta neonikotinoider på svenska sockerbetsfält gjorde jag verket Sugarcoating, ett verk bestående av klubbor av svenskt betsocker och bin. Klubborna är utan smak och du blir stucken om du äter dem – bina har ju kvar sin gadd även efter döden. 

Neonikotinoider är gift för bin, och utan bin ingen pollinering. Utan pollinering inga frukt och bär — en av våra naturliga källor till smaksättning.