Kategorier
Andra sorters verk

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Annons i DN, 27/4 2008
Disclaimer är ett verk som visades som en annons i DN. Trots att det har tio år på nacken är det fortfarande tyvärr lika aktuellt. Kanske mer än någonsin nu när diskussionerna om våra värderingar i fråga om samtycke rasar i media. Disclaimer är ett inlägg i debatten för att visa de absurda konsekvenserna av att kvinnors tydliga nej inte räknas i ens i domstol.

 

Texten lyder:

"För den händelse att jag är berusad eller drogad eller av någon annan anledning inte kan uttrycka samtycke eller misstycke så vill jag inte på något sätt ha sex med någon eller några. Detta gäller oavsett hur jag är klädd eller om jag är oklädd, samt oavsett om, på vilket sätt eller med vem/vilka jag tidigare har haft sex. Detta gäller också även om jag har uppfattats som flirtig."

"Ort och Datum"

"Underskrift"

Runt texten finns en streckad linje med texten: "Klipp ut, skriv under och spara"