Kategorier
Andra sorters verk

Det som vi hade och vad jag har kvar

Det som vi hade och vad jag har kvar

Stillbildsanimering, 3 min

Alla föremål har samlats vid en bodelning. De som tillfaller den ena parten stannar i bild, övriga tonas bort.