Kategorier
Andra sorters verk

Confessions Undone

Confessions Undone

Confessions Undone
Papier maché, aluminium, text, elektronik, 2012
Confessions Undone 2 är en utveckling av ett äldre verk. En tryckt text ligger på ett skrivbord. När man närmar sig texten bleknar den bort och blir oläslig. Texten är en svindlande svart stream-of-consciousness. Verket handlar om en vilja att bekänna och om rädsla för att blotta sig.