Artist statement

Anx Kupiainen. Självporträtt 2019

Jag är bildkonstnär utbildad vid Kungl. Konsthögskolan i Sthlm. Jag arbetar i min ateljé i centrala Norrköping när jag inte har uppdrag på andra ställen. Mina uttrycksmetoder varierar periodvis: jag är utbildad skulptör men har tillbringat en stor del av min tid med att bland annat göra video, att skriva och att teckna. Märkligt nog är mina verk serena och strikta i uttrycket trots omsorgsfullt styrt kladd och experimentella blandningar under processen. På senare tid har jag modellerat vackra porträtt av insekter och gjort godisklubbor med bin i. Det är dock inte insekter och kryp som intresserar mig, snarare av delar och helheter. Mina uttryck har lekfulla och humoristiska inslag och jag har en fäbless för språkbyten mitt i meningarna.  

Genom mitt arbete går jag runt det som är ogripbart och som är svårt att uttrycka eller definiera i ord, gång på gång, så att en kontur trampas upp och det osägbara sägs genom det som inte sägs. Jag går igång på det komplexa och komplicerade, på att summan av delarna inte är samma som helheten och på att lägga ett pussel av andra saker än pusselbitar. Mina verk uttrycker något med en starkare ambiguitet än det går att göra med ord utan att innebörden försvinner. Språket i verken är en mer direkt kommunikation än det som kommer genom munnen och de olika uttrycken kompletterar varandra.