Sugarcoating

Sugarcoating
Lollipop with dead bees

Sugarcoating.
Godisklubba av socker, klubbpinnar och bin. 
Med anledning av lagförslaget att tillåta neonikotinider på svenska sockerbetsfält gjorde jag verket Sugarcoating. Verket består av godisklubbor gjorda av svenskt betsocker. Eftersom vi utan bin får svårt med pollineringen har jag inte tillsatt någon frukt- eller bärsmak till klubborna.Däremot kan de sticka tillbaks om man äter dem - bina har ju kvar sin gadd.Verket presenteras i form av fotografier, 40 x 60 cm, silikonmonterade på glas.
Verket är en del av en större serie och mer konst på ämnet pollinerare och nyttiga insekter och miljö kommer att visas på sidan allt eftersom.