Geschichte

Geschichte

Geschichte
Installation, blandteknik
Verkets namn är en sammanblandning av tyskans ord för ansikte och historia.
Det består av sex stycken porträtt där själva ansiktena är täckta av vax. Vaxet värms upp och kyls ned och skiftar därmed mellan att vara genomsynligt och opakt.

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer
Annons i DN, 27/4 2008
Disclaimer är ett verk som visades som en annons i DN. Trots att det har tio år på nacken är det fortfarande tyvärr lika aktuellt. Kanske mer än någonsin nu när diskussionerna om våra värderingar i fråga om samtycke rasar i media. Disclaimer är ett inlägg i debatten för att visa de absurda konsekvenserna av att kvinnors tydliga nej inte räknas i ens i domstol.

 

Texten lyder:

"För den händelse att jag är berusad eller drogad eller av någon annan anledning inte kan uttrycka samtycke eller misstycke så vill jag inte på något sätt ha sex med någon eller några. Detta gäller oavsett hur jag är klädd eller om jag är oklädd, samt oavsett om, på vilket sätt eller med vem/vilka jag tidigare har haft sex. Detta gäller också även om jag har uppfattats som flirtig."

"Ort och Datum"

"Underskrift"

Runt texten finns en streckad linje med texten: "Klipp ut, skriv under och spara"

Because you´re worth it

Because you´re worth it

Because you´re worth it


Because you´re worth it


Because you´re worth it

Annika Kupiainen intresserar sig för hur världen är konstruerad och vad det innebär att vara människa. I sina arbeten vill hon rubba de förenklingar som hon upplever att vårt samhälle bygger på.
I Klubb Konsument deltar hon med verket ”Because you’re worth it”. Det är en smyckesserie där prislappen är själva hängsmycket. Den typ av prislappar som har formen av en avlång kub, och som vi känner igen från smyckes- och klockaffärer. Smycket kostar vad det står på det. Smyckena görs på beställning och det är kunden själv som bestämmer vad det ska kosta. Verket sätter på så vis fingret på vår uppfattning av värde, på symbolvärde och reellt värde. I Klubb Konsument visas en serie fotografier av redan tillverkade smycken. Men som ett av Klubb Konsuments alla medlemserbjudanden kan man köpa ett smycke. Kupiainens verk är bland annat inspirerat av sociologen Zygmunt Baumans bok ”Vi vantrivs i det postmoderna”. I en av bokens essäer finner man analysen av konsumtionssamhällets främlingar. Det är vi och vi vantrivs. Baumans vantrivsel stammar från frihetsbegreppet. Ju mer fri man känner sig, desto mindre vantrivsel. Men hur fria är vi egentligen? Kan vi någonsin komma ifrån de konsumtionsmönster som är en förutsättning för den tid och det samhälle som vi lever i? Bauman har energiskt utforskat olika sidor av vårt samtida sociala och kulturella liv, som han karaktäriserar som "flytande". Relationer, identiteter, och institutioner befinner sig i en ständig förvandling. Det skapas hela tiden nya möjligheter, men också nya faror. Konsumtion är i sig något flyktigt, menar Bauman, och våra dagars konsumtionssamhälle är ett tillstånd av evig otillfredsställelse, där den ena frestande nyheten jagar den andra i halsbrytande fart. Konsumtionssamhällets kultur är en "nukultur". Poängen med Bauman är att han envist trycker på något som vi innerst inne är medvetna om, men inte vill eller vågar erkänna: att vi långtifrån är så fria som vi inbillar oss...

Text av Niklas Östholm, till utställningen Klubb Konsument

Anteckningsbok

Anteckningsbok

Anteckningsbok
Inbunden bok, ed. 4
Anteckningsbok ger intryck av att vara konstnärens autentiska skissbok. I själva verket är teckningarna och anteckningarna nogsamt utvalda från sju olika böcker och därefter kopierade och inbundna. Anteckningsbok finns till salu via multipel.nu och via konstnären.

Changing Drawings

En skugga av förändring

En skugga av förändring
Blyerts och specialfärg på papper, aluminium, elektronik, 2012

En skugga av förändring består av tre teckningar, från vänster: Min Kanin, Simon och Lampan och Flyter. Bilderna förändras i en långsam loop.

Confessions Undone

Confessions Undone

Confessions Undone
Papier maché, aluminium, text, elektronik, 2012
Confessions Undone 2 är en utveckling av ett äldre verk. En tryckt text ligger på ett skrivbord. När man närmar sig texten bleknar den bort och blir oläslig. Texten är en svindlande svart stream-of-consciousness. Verket handlar om en vilja att bekänna och om rädsla för att blotta sig.

Gråskala

Gråskala

Gråskala

Gråskala, detalj

C-print, 70 x 100, ed. 5, 2012 (nedre bilden: detaljutsnitt)
I filmen Matrix från 1999 finns en scen som blivit till en populärkulturell ikon. Där får filmens hjälte välja mellan två olikfärgade piller som symboliserar att se världen som den är eller att leva i en drömvärld. Jag har utifrån den scenen gjort en mosaik där jag har klippt in mitt eget ansikte som den som erbjuder de olika pillren. Bilden är omgjord till en gråskala och därefter uppbyggd av ett stort antal små bilder av olikfärgade piller. Det här är det andra verket på samma tema. Se även Binärt Val.
Tack till Östsam för projektstöd!

Syndabock

Syndabock

Syndabock
C-print monterad på dibond, 50 x 70, ed.5

Inredningsprylar med en tillrättalagd text på för att förtydliga vad de är till för får stå som en symbol för normsamhället. De väcker oproportioneliga aggressioner hos mig och associerar till hur ifrågasatt man blir om man till exempel har en medvetet ful frisyr eller hur otroligt mycket en liten pojke klädd i flickkläder sticker ut.

Den här brödburken är dock som gjord för att förvara bröd i.