Barnperspektiv

BARNPERSPEKTIV

Barnperspektiv - ett anamorft offentligt verka av Annika Bergqvist Kupiainen

Barnperspektiv är ett offentligt verk uppfört på förskolan Kvinnebyvägen 226 i Linköping.
Varje avdelning har fått sin egen väggmålning som knyter an till avdelningens namn. Målningarna är anamorfa; de kan bara ses rätt ur ett visst perspektiv. Jag har låtit några av barnens ögonhöjd vara måttstock och markerat rätt plats på golvmattan med iläggningar.
De färgglada pinnarna på bilden är periskop, stativ med ett kikhål på rätt höjd som man kan ställa på markeringen på mattan.
Målningarna smyckar lokalen även när man ser dem ur ”fel” perspektiv.
Ett periskop finns för varje målning. De är färgkodade så att det är lätt att veta vilken som hör vart.

Annika Bergqvist Kupiainen monterar offentligt verk
Foto: Camilla Lothigius

Wall painting by Annika Kupiainen

Hantverk

VAB-sysselsättning: hantverk

Prototyp till odlingsmarkör - lök
Prototyp till odlingsmarkör – lök

 

Jag passar på att hantverka när jag är hemma och VABar: här är en prototyp till en odlingsmarkör som jag ska lägga vid trädgårdslandet för att markera var löken är sådd. Den är gjuten med förlorad form i Jesmonite och ser rätt fin ut direkt från formen – lite retusch behövs förstås. Nu när jag vet hur det blir ska jag göra fler, i betong med silikonform.